ABBYY Find-Reader

ABBYY Find-Reader là phần mềm nhận dạng văn bản, chạy trên Windows, có tác dụng phân tích, nhận dạng các văn bản dưới dạng hình ảnh và chuyển thành các định dạng có thể đọc / chỉnh sửa được. Các tính năng của ABBYY Find-Reader có thể tóm tắt như sau:

  • Nhận dạng các tài liệu giấy từ máy Scan và chuyển thành nhiều định dạng: (Word, TXT, HTML, PDF...)
  • Nhận dạng văn bản từ các tài liệu ảnh: PDF, JPG, BMP...
  • Chuyển tài liệu PDF sang các định dạng khác: Word, HTML...

Đây là phần mềm hỗ trợ rất tốt cho mọi người, đặc biệt là những ai làm công việc văn phòng hoặc đang đi học. Với người khiếm thị, có thể nhờ người sáng mắt chụp lại các tài liệu cần thiết rồi đưa vào nhận dạng là có thể sử dụng được. Phần mềm có khả năng nhận dạng chính xác đến 97% với điều kiện tài liệu phải có chất lượng tốt. Con số 97% là thông tin chúng tôi tìm thấy trên vài diễn đàn CNTT nên có thể chưa chính xác.

Các liên kết tải

Dưới đây là liên kết tải ABBYY Find-Reader và hướng dẫn sử dụng do tác giả Đặng Mạnh Cường thực hiện năm 2013.
ABBYY Find-Reader phiên bản cài đặt | ABBYY Find-Reader phiên bản chạy trực tiếp

 

Loại phần mềm

Chia sẻ bài này qua: