Trang chủSinh học 11 - Nâng cao (MS-216)

Sinh học 11 - Nâng cao (MS-216)


Tác giả:
VŨ VĂN VỤ (Tổng Chủ biên)
Thể loại:
Sách giáo khoa
Định dạng:
Ebook
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Năm xuất bản:
2007
Nhà xuất bản:
GIÁO DỤC
Người đọc:
Đang cập nhật

Sơ lược sách:

CHƯƠNG 1. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật

Bài 2: Trao đổi nược ở thực vật (tiếp theo)

Bài 3: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

Bài 4: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 5: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 6: Thực hành: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón

Bài 7: Quang hợp

Bài 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 11: Hô hấp ở thực vật

Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Bài 13: Thực hành: Tách chiết sắc tố lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học

Bài 14: Thực hành: Chứng minh quá trình hô hấp tỏa nhiệt

Bài 15: Tiêu hóa

Bài 16: Tiêu hóa (tiếp theo)

Bài 17: Hô hấp

Bài 18: Tuần hoàn

Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Bài 20: Cân bằng nội môi

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch

Bài 22: Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

Bài 23: Hướng động

Bài 24: Ứng động

Bài 25: Thực hành: Hướng động

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài 27 Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

Bài 30: Tập tính

Bài 31: Tập tính (tiếp theo)

Bài 32: Tập tính (tiếp theo)

Bài 33: Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Bài 35: Hoocmôn thực vật

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Bài 40: Thực hành: Quan sát sinh trưởng và phát triển của một số động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 46: Cơ chế điều hoà sinh sản

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV


Thẻ

Nhà tài trợ

ICEVI Logo
NIPPON Logo