Trang chủGiáo dục Việt Nam thời cận đại (MS-101)

Giáo dục Việt Nam thời cận đại (MS-101)


Tác giả:
PHAN TRỌNG BÁU
Thể loại:
Tham khảo - Nghiên cứu
Định dạng:
Ebook/Audio
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Năm xuất bản:
2006
Nhà xuất bản:
GIÁO DỤC
Người đọc:

Sơ lược sách:

Chương 1: Giáo dục Việt Nam dưới triều Nguyễn – Sự suy tàn của nền giáo dục phong kiến

Chương 2: Giáo dục của thực dân Pháp thời kỳ đầu ở Nam Kỳ (1861 -1885)

Chương 3: Cải cách giáo dục lần thứ nhất - Sự tồn tại song song hai nền giáo dục Pháp - Việt và phong kiến (1886 - 1916)

Chương 4: Cải cách giáo dục lần thứ hai - Xoá bỏ nền giáo dục phong kiến, xác lập và củng cố nền giáo dục Việt Nam (1917 - 1929)

Chương 5: Giáo dục vùng dân tộc ít người

Chương 6. Giáo dục chuyên nghiệp Cao đẳng và Đại học

Chương 7: Hoàn chỉnh nền giáo dục Việt Nam (1930 - 1945)

Chương 8: Sư hình thành dòng giáo dục yêu nước

Chương 9: Dòng giáo dục cách mạng, sự kế thừa và phát triển của dòng giáo dục yêu nước

Bạn cần phải đăng ký thành viên để tải sách về.

Nhà tài trợ

ICEVI Logo
NIPPON Logo