Trang chủGiáo dục Việt Nam thời cận đại (MS-101)

Giáo dục Việt Nam thời cận đại (MS-101)


Tác giả:
PHAN TRỌNG BÁU
Thể loại:
Tham khảo - Nghiên cứu
Định dạng:
Ebook/Audio
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Năm xuất bản:
2006
Nhà xuất bản:
GIÁO DỤC
Người đọc:

Sơ lược sách:

Chương 1: Giáo dục Việt Nam dưới triều Nguyễn – Sự suy tàn của nền giáo dục phong kiến

Chương 2: Giáo dục của thực dân Pháp thời kỳ đầu ở Nam Kỳ (1861 -1885)

Chương 3: Cải cách giáo dục lần thứ nhất - Sự tồn tại song song hai nền giáo dục Pháp - Việt và phong kiến (1886 - 1916)

Chương 4: Cải cách giáo dục lần thứ hai - Xoá bỏ nền giáo dục phong kiến, xác lập và củng cố nền giáo dục Việt Nam (1917 - 1929)

Chương 5: Giáo dục vùng dân tộc ít người

Chương 6. Giáo dục chuyên nghiệp Cao đẳng và Đại học

Chương 7: Hoàn chỉnh nền giáo dục Việt Nam (1930 - 1945)

Chương 8: Sư hình thành dòng giáo dục yêu nước

Chương 9: Dòng giáo dục cách mạng, sự kế thừa và phát triển của dòng giáo dục yêu nước


Nhà tài trợ

ICEVI Logo
NIPPON Logo